Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P+P-Paszt, Pietraszkiewicz S.J., z siedzibą w Szczecinie70-028, ul. Chmielewskiego 22A. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy renatakwilinska@wp.pl . 
 2. Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego lub poprzez podanie wymaganych w formularzu danych w bezpośrednim kontakcie obsłudze recepcji hotelu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
 3. Formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu rezerwacyjnym są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
 4. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 • podwykonawcom związanym z Concierge Beata Anna Kasprzak umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 2. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 3. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Komu przekazywane są niektóre dane osobowe, np.:

 • Korzystamy z Google Analytics link do polityki prywatności firmy https://policies.google.com/?hl=pl oraz Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update
 • Dane firm realizują płatności w celu realizacji rezerwacji: Przelewy24.
 • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Booking, oprogramowania z którego korzystasz i my przetwarzamy dane.
 • Biuro księgowe firmy P+P-Paszt, Pietraszkiewicz S.J., z siedzibą w Szczecinie 70-028, ul. Chmielewskiego 22A.